Postavte svoje vízie na pevných základoch
Meníme vaše sny na skutočnosť
Realizujeme vaše vízie
Od roku 2016
Člen BIM asociácie
Člen združenia ISA
ISO certifikáty, člen schémy EMAS

Hladký a organizovaný priebeh od začiatku, až do konca. Zabezpečíme komplexnú realizáciu stavieb vrátane prípravy projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, samotnej výstavby, až po kolaudáciu a odovzdanie stavby.

Úvodné stretnutie, doladenie detailov projektu

Na úvodnom stretnutí si prejdeme všetky vaše požiadavky, očakávania a obsah zmluvy pred jej podpísaním. Diskutujeme o cieľoch projektu, časových harmonogramoch a detailoch, aby sme mohli presne naplánovať každý krok výstavby.

Príprava projektovej dokumentácie a 3D vizualizácia v programe BIM

V prípade potreby vám zabezpečíme aj prípravu projektovej dokumentácie. Táto fáza zahŕňa architektonické návrhy, inžinierske riešenia a všetky potrebné povolenia. Súčasťou je aj tvorba 3D vizualizácií v programe BIM, ktoré vám umožnia presne vidieť, ako bude výsledná stavba vyzerať.

Realizácia výstavby

Po schválení projektovej dokumentácie a 3D vizualizácií začíname s výstavbou. Koordinujeme všetky stavebné práce, monitorujeme priebeh stavby a zabezpečujeme plynulý a efektívny priebeh výstavby podľa stanovených plánov a harmonogramu prác.

Kolaudácia a odovzdanie stavby do užívania

Po dokončení výstavby zabezpečíme kolaudáciu stavby, kde overíme, že všetko prebehlo podľa plánov a predpisov. Následne odovzdáme hotovú stavbu do užívania, čím uzavrieme celý projektový cyklus s dôrazom na vašu spokojnosť.

Spoľahlivý a inovatívny partner pre naplnenie vašich predstáv a vízií vo svete stavieb.
BELEVIS CONSTRUCTION

Administratívne budovy

Kancelárske budovy, štátne a verejné budovy, business centrá, korporátne sídla

Rezidenčné projekty

Apartmánové domy, polyfunkčné budovy, radové zástavby, bytové domy

Retailové a logistické centrá

Nákupné centrá, supermarkety a hypermarkety, retailové parky, obchodné pasáže

Priemyselné a technické stavby

Výrobné haly, logistické centrá, technologické parky, dopravné infraštruktúry

Rekonštrukcia a obnovy budov

Od návrhu projektu až k samotnej kolaudácii. Belevis Construction